Dodano: 23 października 2009
Zbiornik znajduje się na zachód od Ełku, między miejscowościami Bienie i Chrzanowo, na projektowanym obszarze Natura 2000 (Jezioro Woszczelskie), na wysokości 125 m n.p.m.
powierzchnia 12,7 ha (Dynowski 2009).
klasa czystości Młody, eutroficzny zbiornik.
dno Wapienne, piaszczyste i piaszczysto-muliste. Roślinność zanurzona występuje w płytkich partiach. Dominuje wywłócznik i rogatek. Miejscami występują ramienice.
dorzecze Ełk - Biebrza - Narew - Wisła.
dostępność Dobrze dostępne od strony zachodniej.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Wysokie i stromo schodzące do wody. Najbliższe otoczenie to pola i od wschodu niewielki kompleks lasu. Na południowym-wschodzie znajduje się przesuszone torfowisko. Roślinność szuwarowa słabo wykształcona. Dominuje trzcina i turzyce.
miejscowość Bienie, Chrzanowo.
miejsca Jezioro Woszczelskie, zabytki Ełku.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jest to niedawno powstały zbiornik w miejscu wyrobiska. W Chrzanowie znajduje się kopalnia żwiru, która eksploatuje kruszywo w najbliższej okolicy. W wyniku jej działalności powstały jeszcze dwa jeziora o charakterze stawowym.
Długość zbiornika wynosi 0,62 km a szerokość 0,35 km.
Na stawie znajdują się dwie małe wyspy. Na jednej jest niewielki dom, natomiast druga ma formę wypłycenia porośniętego trzciną.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl