Dodano: 16 czerwca 2015
Jezioro znajduje się 3 km na północ od Tabórza i 5 km na zachód od Łukty, na terenie obszaru Natura 2000 (PLH280030 Jezioro Długie), rezerwatu przyrody Jezioro Długie i Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich (PL.ZIPOP.1393.OCHK.572).
powierzchnia 10 ha (Choiński 1991), 9,7 ha (6,5 ha otwartej wody) [Dynowski 2015].
głębokość Maks. 1,5 m.
klasa czystości Wypłycony, dobrze zachowany eutroficzny zbiornik.
dno Muliste. Miejscami porośnięte rogatkiem, wywłócznikiem, jezierzą i nymfeidami.
dorzecze Taborzanka, Kanał Ostródzki.
dostępność Trudno dostępne.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Niskie i podmokłe, porośnięte roślinnością szuwarową. Najbliższe otoczenie to łęgi i fragmenty lasów grądowych.
miejscowość Tabórz, Łukta.
hobby Wędkarstwo. Zbiornik dzierżawiony przez gospodarstwo rybackie.
miejsca Zabytki Ostródy
podsumowanie
dodatkowe informacje Jest to niewielkie, przepływowe jezioro. Na północnym-zachodzie dopływa rzeka Taborzanka z okolicy jeziora Gil, a jej wypływ znajduje się przy północno-wschodnim brzegu do jeziora Tabórz.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl