Dodano: 4 stycznia 2010
Zbiornik zlokalizowany jest między jeziorem Krzywym a Jeziorem Długim, w północno-zachodniej części miasta.
Jezioro znajduje się na wysokości 103,7 m n.p.m.
powierzchnia 2 ha (1965). 1,3 ha (Choiński 1991). 1,5 ha (Lossow i wsp. 2005).
głębokość Maks. - 7 m, śr. - 2,7 m (Lossow i wsp. 2005).
klasa czystości Jezioro eutroficzne (1978, 2003). Zbiornik typu holomiktycznego (2003). III klasa czystości i III kategoria podatności na degradację (2003).
dno Muliste. W płytkich partiach zarośnięte roślinnością zanurzoną. Miejscami występują nymfeidy (żabiściek pływający, rdestnice).
dorzecze Kortówka - Łyna.
brzegi Najbliższe otoczenie to park miejski i zabudowania miasta. Linia brzegowa jest regularna. Brzeg wysoki, miejscami łagodnie schodzący do wody. Wokół brzegów wąski pas roślinności szuwarowej, z głównym udziałem trzciny.
miejscowość Olsztyn.
podsumowanie
dodatkowe informacje Zbiornik jest długi na ponad 170 m i szeroki na ponad 100 m.
Powierzchnia zlewni bezpośredniej wynosi około 13 ha.
Po 1970 roku, uruchomiono inwestycję mającą na celu oczyszczenie pobliskiego Jeziora Długiego. Rekultywacja miła polegać na przepłukiwaniu Jeziora Długiego. W tym celu połączono jezioro Czarne kanałem otwartym z jeziorem Krzywym oraz kanałem, pod sąsiadującą ulicą z Jeziorem Długim. Doprowadziło to do zmiany charakteru jeziora Czarengo z zamkniętego hydrologicznie na okresowo przepływowe.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Mariusz olszak54 wp.@.pl
30 marca 2003

Jest to jezioro połączone kanałem z jeziora Krzywego i Długiego. Jezioro jest bardzo porośniete lecz można dostać tutaj takie gatunki ryb jak lin, leszcz czy szczupak. Jezioro obfituje w okazy tych gatunków. Głębokość tego jeziora jest prawdopodobnie nie wymierzona.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl