Dodano: 4 stycznia 2010

Zbiornik znajduje się w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich na wysokości 116,2 m n.p.m. (WIOŚ 2001 r.).

powierzchnia 1776 ha.
głębokość Maks. - 22,5 m ; śr. - 7,8 m.
klasa czystości II (1993 r.).
Na jezioro może oddziaływać wysypisko w Mażanach oraz spływy z okolicznych pół uprawnych. II kategoria podatności na degradację i II klasa czystości (WIOŚ 1999 r.):
 • 0,6 mg O2/l latem w warstwie naddennej
 • fosforany - 0,065 mg P/l latem w warstwie naddennej
 • Pog - 0,13 mg P/l latem w warstwie naddennej
 • azot amonowy - 0,14 mg N/l latem w warstwie naddennej
 • widzialność - 1,6 m
ryby wzdręga, płoć, okoń, lin, leszcz, krąp, karaś, szczupak, węgorz
dno Muliste
dorzecze Węgorapa - Pregoła.
użytkownik rybacki Polski Związek Wędkarski Zarząd Główny
dostępność Dość dobra, jezioro otaczają niewysokie morenowe wzniesienia o łagodnych stokach.
ośrodki W południowo-wschodniej części trzy pola biwakowe. Ośrodków brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Wysokie i strome, tylko północno-wschodnie zupełnie płaskie i zalesione. Najbliższe otoczenie to lasy, grunty orne, łąki, nieużytki i tereny podmokłe.
miejscowość Doba, Fuleda, Dziewiszewo, Pilwa, Jerzykowo, Radzieje, Łabapa.
hobby Żeglarstwo, wędkarstwo (typ. sielawowy).
miejsca Rezerwat "Głazowisko Fuledzki Róg".
podsumowanie
dodatkowe informacje Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy. Jez. Dobskie zajmuje południowo-zachodnią część zespołu jez. Mamry. Na jeziorze wyspy: Wyspa Kormoranów (zwana również Wysokim Ostrowem) stanowiąca miejsce lęgowe kormorana i czapli, Wyspa Gilma kryjąca kiedyś w swoich granicach grodzisko Galindów i święty gaj, miejsce gdzie przeprowadzano pogańskie rytuały i oddawano cześć bożkom (gdy Krzyżacy zajęli Prusy, na ruinach grodziska wznieśli niewielki zamek. Obecnie są jeszcze jego ruiny, a ze wzniesienia widać prawie całe jezioro), Lipka, Gilma i Ilmy Wielkie, Wyspa Heleny i kilka bezimiennych wysepek.
W północnej części półwyspu wrzynającego się pomiędzy jez. Dobskie i jez. Kisajno rezerwat "Głazowisko Fuledzki Róg". Na brzegach, płyciznach oraz wyspach znajdują się duże ilości głazów.
Zlewnia całkowita to 57,6 km2.
inne Fauna i flora.
Jezioro stanowi rezerwat faunistyczno - krajobrazowy utworzony w 1976 r. w celu ochrony jez. Dobskiego wraz ze znajdującymi się na nim wyspami - miejscami lęgowymi ptactwa wodnego. Wzdłuż brzegów jeziora oraz wokół wysp występuje szeroki pas szuwarów, w których gnieździ się ptactwo wodne (m.in. perkoz dwuczuby, rybitwa czarna, rybitwa zwyczajna, krzyżówka, czernica, głowienka, świstuł, gągoł, łyska, tracz nurogęś, bąk, bączek i kureczka nakrapiana). Wyspy porośnięte są bujnym lasem łęgowym i grądowym, w części starodrzewem. W lasach tych gnieździ się wiele drobnych ptaków śpiewających. Na Wysokim Ostrowie znajduje się duża kolonia kormorana czarnego oraz czapli. Jez. Dobskie spełnia także ważną funkcję jako miejsce odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych podczas wiosennych i jesiennych wędrówek.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Maciej GUDAROWSKI mg21776@sgh.waw.pl
23 sierpnia 2002

Wszystkim polecam przystań Rajcocha znajdującą się w zatoce Rajcocha. Jest tam bardzo ładny teren, kibelek, oraz prysznic. Trzeba uważać przy podejściu gdyż jest płytko.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl