Dodano: 21 listopada 2010
Zbiornik znajduje się 2,8 km na południowy-wschód od Strużyny i 2,5 km na północ od Niebrzydowa Wielkiego, na wysokości 91,5 m n.p.m.
powierzchnia 11 ha (Choiński 1991). 7,3 ha (Dynowski 2010).
dno Muliste, w płytkich partiach porośnięte nymfeidami.
dorzecze Miłakówka - Pasłęka.
dostępność Trudno dostępne ze względu na podmokłe i bagniste brzegi oraz silnie rozwiniętą roślinność szuwarową.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to bory mieszane i grądy. Od południowej strony zabudowa Niebrzydowa Małego i pola uprawne. Brzegi są wysokie i pagórkowate, łagodnie opadające do wody. Dobrze rozwinięta roślinność szuwarowa porasta brzegi szerokim pasem. Dominuje trzcina i turzyce.
miejscowość Niebrzydowo Małe, Warkałki.
miejsca Cmentarz rodziny Dohnów i ruiny majątku w Markowie.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jezioro jest przepływowe. Na północy znajduje się dopływ Młynówki, a na południu jej wypływ.
Zbiornik jest długi na 0,6 km i szeroki na 0,2 km.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl