Dodano: 4 stycznia 2010
Jezioro znajduje się na południowym - zachodzie od Sawindy Wielkiej przy wsi Grabnik, na wysokości 124,5 m n.p.m.
powierzchnia 20,7 ha (Leyding 1959). 15 ha; 23,7 ha (Choiński 1991).
głębokość Maks. - 5,6 m; śr. - 2,6 m (Choiński 1991).
klasa czystości Jezioro eutroficzne.
dno Muliste i piaszczysto-muliste.
dostępność Dostęp do wody utrudnia szeroki pas roślinności szuwarowej. W pobliże jeziora dojechać można od strony wsi Grabnik. Wokół jeziora znajduje sie kilka niewielkich pomostów.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Pagórkowate, łagodnie schodzące do wody. W zlewni bezpośredniej znajdują się zabudowania Grabnika, pola uprawne i łąki oraz niewielki kompleks lasu. Bezpośrednio nad brzegiem jest wąski pas olch z niewielką domieszką brzozy. Wokół brzegów występują zbiorowiska szuwarowe z dominacją trzciny, pałki i turzyc.
miejscowość Grabnik.
hobby Wędkarstwo (szczupak, lin, karaś).
miejsca Kościół w Grabniku, muzeum Michała Kajki w Ogródku, zabytki Ełku.
podsumowanie
dodatkowe informacje Niewielkie, przepływowe jezioro, połączone na południowym-wschodzie z jeziorem Zierczyk.
inne Nazywane jest Grabnick See (Leyding 1959).
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl