Dodano: 11 sierpnia 2009
Zbiornik znajduje się na południe od Rusi i na północny-zachód od Pokrzyw, na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 (PLB280007 Puszcza Napiwodzko-Ramucka), na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura 2000 (PLH280052 Ostoja Napiwodzko-Ramucka), w rezerwacie Las Warmiński.
powierzchnia 8,55 ha (Leyding 1959). 6,2 ha (Choiński 1991). 6,5 ha (Dynowski 2009).
dno Muliste, piaszczysto muliste i torfowe. W płytkich partiach występują nymfeidy (grążel).
dorzecze Łyna.
dostępność Trudno dostępne. Brak pomostów wędkarskich.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to lasy grądowe. Bezpośrednio nad brzegiem występuje pas olchy, brzozy i zarośli wierzbowych. W północnej części jeziora znajduje się duże torfowisko przejściowe o powierzchni 4,32 ha. Brzegi łagodnie schodzą do wody. Szuwar jest słabo wykształcony i reprezentowany głównie przez trzcinę i jeżogłówkę.
miejscowość Pokrzywy, Ruś.
hobby Wędkarstwo. Zbiornik należy do obwodu wędkarskiego Jeziora Galik w zlewni rzeki Łyna nr 28.
miejsca Rezerwat Las Warmiński, zabytki Olsztyna, elektrownia wodna w Rusi.
podsumowanie
dodatkowe informacje W północnej części jest połączenie z jeziorem Jełguń. Jezioro ma owalny kształt. Jego długość wynosi 0,36 km, a szerokość 0,27 km.
inne Inaczej nazywane jest Gallick See (1938), Gallek See (1922) (Leyding 1959).
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl