Dodano: 1 lipca 2015
Zbiornik znajduje się wysokości 82,4 m n.p.m, około 1 km na południowy-wschód od Gamerek Wielkich, na terenie rezerwatu Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce (PL.ZIPOP.1393.RP.269), w obszarze Natura 2000 (PLB280002 Dolina Pasłęki), na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Pasłęki (PL.ZIPOP.1393.OCHK.370).
powierzchnia 2,1 ha (Choiński 1991). 2,34 ha (Dynowski 2015).
głębokość Maks - 2,5 m.
klasa czystości Dobrze zachowany, humusowy zbiornik.
dno Muliste i piaszczysto-muliste, porośnięte miejscami rdestnicą i nymfeidami. Na większości powierzchni dno bez roślin.
dorzecze Pasłęka,
dostępność Dobrze dostępne.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to lasy grądowe, a bezpośrednio nas brzegiem wąski płat torfowiska przejściowego.
miejscowość Gamerki Wielkie, Mostkowo.
położenie Zbiornik znajduje się wysokości 82,4 m n.p.m, około 1 km na południowy-wschód od Gamerek Wielkich, na terenie rezerwatu Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce (PL.ZIPOP.1393.RP.269), w obszarze Natura 2000 (PLB280002 Dolina Pasłęki), na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Pasłęki (PL.ZIPOP.1393.OCHK.370).
podsumowanie Jedno z nielicznych stanowisk w Polsce grążela drobnego (Nuphar pumila (Timm) DC).
dodatkowe informacje Długość jeziora wynosi około 260 m, a szerokość 150 m. W zachodniej części znajduje się odpływ do jeziora Gamerki Wielkie 1.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl