Dodano: 4 listopada 2007
Ten niewielki, śródpolny zbiornik znajduje się na południe od Gromu i na północ od Sawicy.
powierzchnia 3 ha (Leyding 1959).
klasa czystości Zarastający, eutroficzny zbiornik.
dno Muliste. W płytkich partiach zarośnięte roślinnością zanurzoną. Przy szuwarach występują numfeidy.
dorzecze Sawica - Omulew.
dostępność Do wody dostęp utrudnia bagnisty brzeg i roślinność szuwarowa.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to pola, łąki i nieużytki. Brzegi są płaskie i podmokłe. Wokół szeroki pas roślinności szuwarowej, z dominacją trzciny. Występuje także pałka szerokolistna, turzyce i osoka aloesowata.
miejscowość Grom, Kolonia Jurgi.
miejsca Zabytki Szczytna.
podsumowanie
dodatkowe informacje Na północy istnieje okresowe połączenie, z jeziorem Dąbrówek, a na południu z jeziorem Wielki Kielbark.
inne Po niemiecku nazywane jest Kleiner Kellbrach See (1922) (Leyding 1959).
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl