Dodano: 4 stycznia 2010
Jezioro znajduje się na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego, na południowy-zachód od Grodziczna i na północny-wschód od Mroczenka.
powierzchnia 4,55 ha (Dynowski 2009).
klasa czystości Zarastający, płytki eutrof, wzbogacany biogenami ze spływu z okolicznych pól.
dno Muliste, z pokładami osadów dennych o dużej miąższości.
dorzecze Wel - Drwęca - Wisła.
dostępność Trudno dostępne ze względu na podmokłe i bagniste brzegi.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to niewielki kompleks lasu i pola uprawne na pagórkowatym terenie. Brzegi są podmokłe i silnie porośnięte roślinnością szuwarową, wśród której dominują turzyce, trzcina i pałka. Miejscami pas roślinności szuwarowej ma szerokość około 100 m.
miejscowość Grodziczno, Mroczenko.
miejsca Welski Park Krajobrazowy, zabytki Nowego Miasta.
podsumowanie
dodatkowe informacje Zbiornik jest długi na ponad 0,3 km i szeroki na ponad 0,2 km.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl