Dodano: 4 stycznia 2010
klasa czystości Bliskość pól uprawnych - nad samym brzegiem - i silne zarastanie zbiornika, świadczyć mogą o przedostawaniu się do niego znacznych ilości biogenów.
dno Silnie zarośnięte. Muliste.
dostępność Dobra ze wszystkich stron. Dojechać można szosą z Olsztyna do Klebarka (w kierunku południowo - wschodnim). Po lewej stronie drogi, za torami widać ten przepiękny mały zbiornik wodny.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Płaskie. Najbliższe otoczenie to pola uprawne.
miejscowość Olsztyn, Klebark Mały.
hobby Krajoznawstwo.
miejsca Olsztyn.
dodatkowe informacje Przepiękny, wręcz urokliwy zbiornik. Zarastający już od wilu lat ... ale nadal utrzymujący wodę.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl