Dodano: 1 lipca 2011
Zbiornik znajduje się 1,2 km na wschód od Purdy, na wysokości 126,9 m n.p.m.
powierzchnia 7,23 ha (Dynowski 2011).
głębokość Maks 1,7 m (Geoportal).
klasa czystości Eutroficzny, dobrze zachowany zbiornik.
dno Muliste. W płytkich partiach porośnięte roślinnością zanurzoną i nymfeidami (grzybienie białe), które zajmują ponad połowę powierzchni lustra wody.
dorzecze Kośna - Pisa Warmińska - Wadąg - Łyna - Pregoła.
dostępność Dojechać można nad brzeg zbiornika drogą gruntową, z Purdy do Koloni Purda. Pomostów brak.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to łąki i pastwiska oraz niewielki kompleks lasu. Brzegi są pagórkowate i łagodnie opadają do wody. Roślinność szuwarowa porasta brzegi pasem dochodzącym do 40 m szerokości. Dominuje trzcina, pałka i turzyce.
miejscowość Purda.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jest to płytki, podpiętrzony zbiornik powstały na cieku bez nazwy, który odwadnia teren na południe od jeziora Kemno Wielkie i uchodzi do jeziora Purdy. Długość akwenu wynosi 0,5 km a szerokość 0,2 km.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl