Dodano: 4 stycznia 2010
Jezioro znajduje się na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego, na wysokości 97,8 m n.p.m., na północ od Mroczenka i na zachód od Grodziczna.
powierzchnia 35 ha (Choiński 1991).
klasa czystości Dobrze zachowany, eutroficzny zbiornik.
dno Muliste. W płytkich partiach obficie porośnięty roślinnością zanurzoną i nymfeidami.
dorzecze Bałwanka - Wel - Drwęca - Wisła.
dostępność Jezioro raczej trudno dostępne ze względu na podmokłe, bagniste brzegi i szeroki pas hydromakrofitów.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Łagodnie schodzące do wody, zalesione. Bezpośrednio nad brzegiem dominuje olcha i wierzba z niewielkim udziałem brzozy. Wokół brzegów szeroki pas roślinności szuwarowej tworzący liczne zatoki i wyspy. Dominuje trzcina, pałka, manna, mozga oraz większość gatunków strefy brzegowej.
miejscowość Tylice, Grodziczno.
hobby Kajakarstwo. Spływy rzeką Wel (Bałwanką).
Wędkarstwo. Według Rozporządzenia Nr 209 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na wodach płynących województwa warmińsko-mazurskiego zbiornik należy do obwodu rybackiego jezioro Fabryczne nr 58.
miejsca Zabytki Lidzbarka Welskiego.
położenie Jezioro znajduje się na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego, na wysokości 97,8 m n.p.m., na północ od Mroczenka i na zachód od Grodziczna.
podsumowanie Zbiornik wydaje się być bardzo atrakcyjny pod względem wędkarskim i przyrodniczym.
dodatkowe informacje Przez zbiornik przepływa rzeka Bałwanka (jest to lewa odnoga rzeki Wel - kiedyś kanał ulgi dla młyna posadowionego na głównym korycie rzeki Wel). Fabryczne połączone jest na północy z jeziorem Środkowym.
Na jeziorze, w drodze Uchwały Rady Powiatu na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art.116 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wprowadzono zakaz używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl