Dodano: 22 kwietnia 2009
Zbiornik znajduje się na południowy-wschód od Zimnoch i na północny-wschód od Strużyny, w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 - Uroczysko Markowo (PLH280032), na wysokości 94 m n.p.m.
powierzchnia 25,22 ha (Leyding 1959). 25,5 ha; 33,3 ha (Choiński 1991).
głębokość Maks. - 5 m; śr. - 2,4 m (Choiński 1991).
klasa czystości W 1994 roku wody tego zbiornika nie odpowiadały normom klasy czystości wód i należały do III kategorii podatności na degradację (Krajewski i wsp. 2005).
Jest to dobrze zachowany eutrof o częstych zakwitach glonów.
dno Muliste. W płytkich partiach porośnięte roślinnością zanurzoną. W zatokach oraz na granicy szuwaru i otwartej wody występują nymfeidy (grążel, grzybienie).
dorzecze Wąska - Elbląg.
dostępność Zbiornik średnio dostępny ze względu na rozwiniętą roślinność szuwarową. W północnej części istnieje niewielki, drewniany pomost wędkarski.
ośrodki Brak.
kąpieliska Brak.
wypożyczalnie Brak.
brzegi Najbliższe otoczenie to przepiękne grądy (grądy zboczowe) i łąkowo-pastwiskowe obszary otwarte. Bezpośrednio nad brzegiem dominuje olcha i wierzba. Szuwar porasta wszystkie brzegi. Dominuje trzcina, pałka, oczeret, jeżogłówka i tatarak.
miejscowość Zimnochy, Strużyna.
hobby Wędkarstwo. Jezioro należy do obwodu rybackiego jeziora Okonie na rzece Wąska nr 1 w zlewni kanału Kanał Elbląski.
podsumowanie
dodatkowe informacje Jest to przepływowe jezioro. W południowo-wschodniej części dopływa rzeka Wąska. Uchodzi na północnym-zachodzie do jeziora Zimnochy.
Zbiornik jest długi na 0,7 km i szeroki na około 0,5 km.
inne Inaczej nazywane jest Hinterer See (1926) (Leyding 1959).
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl