Dodano: 15 sierpnia 2004
Rezerwat "Jezioro Rydzówka" utworzono w 1957r. w celu ochrony lęgowisk ptactwa wodnego i błotnego oraz miejsc odpoczynku ptaków przelotnych. Brzegi wysp porośnięte są trzciną i oczeretem. Na półwyspie oraz na wyspach: Długi Ostrów i Mała Kępa rosną wysokopienne grądy; w miejscach położonych niżej spotyka się łęgi. Pozostałe wyspy, największa: Ostrów Wielki (10 ha), Trzonkowy Ostrów i mała bezimienna wysepka są pozbawione roślinności wysokopiennej - porastają je zarośla wierzbowe i zdziczałe łąki.

Na wyspie Długi Ostrów znajduje się duża kolonia kormorana i czapli siwej, a na półwyspie i na wyspie Mała Kępa - kolonie czapli. Zarośla i szuwary zapewniają dobre warunki lęgowe wielu gatunkom ptaków wodnych i błotnych. Rezerwat ma duże znaczenie jako miejsce odpoczynku ptaków przelotnych, m.in. wielkich stad gęsi. Podczas przelotów obserwowano tu gęś zbożową, gęś gęgawę i bardzo rzadką gęś Suszkina.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl