Dodano: 4 grudnia 2005
W 1991 r. został utworzony rezerwat „Bagno Nadrowskie” i zajmuje ono 51,8 ha. Rezerwat położony jest w gminie Olsztynek, w pobliżu miejscowości Nadrowo.

Rezerwat ten jest chroniony ze względu na zachowanie siedlisk herpetofauny i licznych gatunków ptaków [ŁACHACZ 1996]. Występują tu torfowiska niskie powstałe na gytii wapiennej.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl