Dodano: 4 grudnia 2005
Jest to rezerwat leśny, utworzony w 1978 roku (MP z 1978 r. Nr 33, poz. 126). Powstał w celu ochrony pojeziernych, podmokłych lasów i przełomu rzeki Koniuszanka (Koniuszyn). Zajmuje powierzchnie 64,55 ha. Znajduje się na południe od jeziora Omulew. W granicach rezerwatu znalazły się grądy, bory mieszane i niezwykle cenne podmokłe olsy porastające brzegi Koniuszanki, która uchodzi tu do jeziora Omulew.
Rezerwat znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 (OSOP Puszcza Napiwodzko-Ramucka) i OChK Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl