Dodano: 14 grudnia 2005
W gminie Kiwity Rozlewisko Bartniki jest użytkiem ekologicznym o powierzchni 91,8 ha, powstałym w 1994 roku. Wtórnie zabagnione gytiowisko, na której rozwija się w większości roślinność szuwarowa: Typhetum latifoliae, Phragmitetum communis, Phalaridetum arundinaceae oraz turzycowiskowa: Caricetum gracilis i Caricetum acutiformis. W 1994 roku odnaleziono kilka rzadszych gatunków roślin, jak: storczyk Traunsteinera (Dactylorhiza traunsteineri), trzcinnik prosty (Calamagrosis neglecta), gnidosz błotny (Pedicularis palustris), trojeść bukietowa (Lysimachia thyrsiflora), rutewka wąskolistna (Thalictrum lucidum), mchy: Sphagnum teres, Plagiomnium rostratum, Leptodictyum riparium.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl