Dodano: 14 grudnia 2005
Łąki Dymerskie, jak sama nazwa mówi pochodzi z dawnego jeziora Dymer, które zostało osuszone w wyniku wykopania Kanału Dymerskiego (1876 r.). Obiekt uległ, tak jak „Rumowskie bagno”, wtórnemu zabagnieniu i obejmuje gytiowisko. Powierzchnia jego wynosi 250 ha i stanowi ostoję ptactwa wodno-błotnego (zlotowisko żurawi) [OLKOWSKI 1972]. „Łąki Dymerskie” leżą między gminą Dźwierzuty a Biskupiec. Środek gytiowisko zajmuje szuwar trzcinowy, brzegi turzycowiska z rzędu Magnocaricetalia, łąki z rzędu Molinietalia oraz zarośla wierzbowe [ŁACHACZ 1996].

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl