Dodano: 18 stycznia 2007
Według Rejestru Rezerwatów Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, rezerwat utworzono w 1988 roku. Jego powierzchnia wynosi około 186 ha. Utworzono go w celu ochrony miejsc rozrodu wielu gatunków zwierząt wodnych, wodno-błotnych i błotnych. Znajduje się on na terenie Nadleśnictwa Srokowo, niedaleko wsi Kałki.

W Rozporządzeniu nr 5 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25.03.2004 roku podano że do głównych zagrożeń nowo powstających upraw leśnych należy silny rozwój roślinności zielnej jak również żerowanie dużych ssaków roślinożernych. W celu zminimalizowania zagrożeń zaleca się prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych oraz zabezpieczanie przez zwierzyną.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl