Dodano: 0 0000
Powstał z Rozporządzenia Wojewody Ciechanowskiego Nr 35/97 z dnia 3 grudnia 1997 roku ( Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego nr 28 z dnia 10 grudnia 1997 r., poz. 151)

- Powierzchnia - 2,90 ha
- Właściciel - osoba fizyczna
- Ewidencja gruntów - zakrzaczone i bardzo zadrzewione zakole rzeki Wel

Ochrona użytku ekologicznego polega na wprowadzeniu następujących ograniczeń i zakazów:
 • polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd i nor, wybierania jaj i piskląt oraz wypuszczania psów;
 • dokonywania zmian stosunków wodnych na terenie użytku ekologicznego;
 • pozyskiwania, niszczenia i uszkadzania wszystkich roślin poza przypadkami uzasadnionymi potrzebami ochrony użytku ekologicznego;
 • zmiany dotychczasowej struktury użytkowania;
 • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wydobywania torfu;
 • wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości (np. obornik, gnojowicy) oraz innego zanieczyszczania wody i gleby;
 • palenia ognisk wypalania trzcin, zakłócania ciszy.
Użytek ekologiczny "Kurojady" położony jest 3 km na północ od Lidzbarka, w głęboko wciętej rynnie Welu. Obejmuje szeroki pas szuwarów i łąk wokół meandrującej rzeki. Miejsca gniazdowe mają tu liczne ptaki wodno - błotne. Spośród rzadkiej flory rosną tu storczyki i koniczyna pagórkowa. Interesującym przyrodniczo jest także strome zbocze po wschodniej stronie rzeki, gdzie występują lasy grądowe z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl