Dodano: 0 0000
Powstał z rozporządzenia Wojewody Ciechanowskiego Nr 34/97 z dnia 3 grudnia 1997 roku (Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego nr 28 z dnia 10 grudnia 1997 r. poz. 150)

- Powierzchnia - 6,50 ha
- Właściciel - osoba fizyczna
- Ewidencja gruntów - obiekt ma charakter torfowiska przejściowego
Ochrona użytku ekologicznego polega na wprowadzeniu następujących ograniczeń i zakazów:
 • polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd i nor, wybierania jaj i piskląt oraz wypuszczania psów;
 • dokonywania zmian stosunków wodnych na terenie użytku ekologicznego;
 • pozyskiwania, niszczenia i uszkadzania wszystkich roślin poza przypadkami uzasadnionymi potrzebami ochrony użytku ekologicznego;
 • zmiany dotychczasowej struktury użytkowania;
 • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wydobywania torfu;
 • wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości (np. obornik, gnojowicy) oraz innego zanieczyszczania wody i gleby;
 • palenia ognisk wypalania trzcin, zakłócania ciszy.
Użytek ekologiczny "Torfowisko Wąpiersk"- położone jest na północ od wsi Wąpiersk, po prawej stronie szosy do Koszelew. Obejmuje torfowisko wysokie z kilkoma dużymi wyrobiskami potorfowymi. Spośród gatunków roślin charakterystycznych dla tego typu torfowisk rosną tu żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna, bagno zwyczajne, borówka bagienna, bagnica torfowa i rosiczka okrągłolistna.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl