Dodano: 0 0000
Rezerwat krajobrazowo-florystyczno-faunistyczny o powierzchni 969,33 ha.

Rezerwat ten obejmuje dolny odcinek rzeki Krutyni od Ukty do Mowego Miasta oraz jeziora Gardyńskie, Malinówko, Dłużec, Smolak oraz przyległe lasy, torfowiska i łąki.

W obrębie rezerwatu Krutynia jest rzeką szeroką (średnio około 20 m) i głęboką (2,7 m), o powolnym prądzie i silnie wykształconych meandrach. Rezerwat chroni teren Parku o najbogatszej florze i faunie jak np. 10 gatunków storczyków, rosiczkę, pływacze, pełnik europejski, orlik pospolity, złotogłów, sasanka łąkowa, oraz o stepowym charakterze: zawilec wielkokwiatowy i dzwonek boloński.
Gnieżdżą się tu rzadkie gatunki ptaków: bielik, rybołów, orlik krzykliwy, puchacz, żuraw, zimorodek, derkacz i wodniczka.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl