Dodano: 0 0000
Utworzony w 1963 roku. Jest to rezerwat florystyczny, powołany do życia między innymi dla ochrony wierzby borówkolistnej Salix myrtilloides.
Jak głosi legenda, nazwa samego jeziora pochodzi stąd, że jeszcze w czasie kampanii napoleońskiej miejscowi chłopi utopili tu kilku Francuzów mszcząc tym krzywdę wyrządzoną miejscowej dziewczynie.
Rezerwat malowniczo położony na wschodnim skłonie Góry Dylewskiej, najwyższym (247,7 m n.p.m.) wzniesieniu Pojezierza Mazurskiego obejmuje swoim zasięgiem polodowcowe o charakterze wytopiskowym nieduże, śródleśne Jezioro Francuskie o powierzchni 2,93 ha, oraz przylegający doń las o powierzchni 10,71 ha.
Do rezerwatu można dojść pieszo lub dojechać rowerem kilkoma drogami: z Ostródy, Lubawy lub Dąbrówna. Dobrym punktem wyjściowym do zwiedzania jest miejscowość Wysoka Wieś.
W niektórych fragmentach trasy dostrzec można pokryte mchami i porostami głazy narzutowe rozsiane między drzewami, po drugiej stronie natomiast głębokie, porośnięte bujną roślinnością parowy i rynny subglacjalne z licznymi zabagnionymi obniżeniami terenowymi lub oczkami wodnymi.
Zbocze południowo-wschodniej części jeziora porasta drzewostan buczyny pomorskiej w wieku około 160 lat. Najliczniejszym gatunkiem z drzew w rezerwacie jest buk. Obok buka, pojedynczo występuje świerk, o wysokości 35 m, grab, brzoza, dąb i osika w różnym wieku. Z ciekawszych roślin w rezerwacie występuje również wawrzynek wilcze łyko i widłak. Spotkać też można rosnące między innymi różne gatunki turzyc, wełnianki: pochwowa i wąskolistna, czermień błotna, bobrek trójlistkowy, rosiczka okrągłolistna, mech płonnik i torfowce. W rumie leśnym rosną między innymi: wiechlina gajowa, marzanka wiosenna, perłówka kwiatowa i zwisła, zawilec gajowy i miodunka ćma.
Przeźroczystość wody tego niewielkiego zbiornika jakim jest Jezioro Francuskie zmienia się w zależności od pory roku. Największa jest w październiku, najmniejsza zaś w lipcu, wiąże się to z rozwojem planktonu, złożonego z mikroskopijnych organizmów zwierzęcych i roślinnych.
Wiosną taflę jeziora ubarwiają na zielono większe płaty grążelażółtego. Widać je wyraźnie w północnej i południowej zatoce oraz w południowej części brzegu zachodniego.
Świat zwierząt żyjących na tle szaty roślinnej rezerwatu jest również bogaty. Dla nas najłatwiej dostrzegalne są zwierzęta duże, spośród których na terenie rezerwatu występują jelenie i sarny. Trakty leśne przebiegają też często dziki. Poza tym żyją tu też lisy, borsuki, kuny, tchórze, łasice i wiewiórki. W drzewostanach okalających jezioro żyją dzięcioły, drozdy, liczne gatunki sikor, kowaliki, pełzacze i wiele innych. Z gadów w rezerwacie można spotkać żmiję zygzakowatą zasiedlającą torfowiska, zaskrońca i padalca, a w miejscach nasłonecznionych często można zauważyć jaszczurkę zwinkę. Płazy w rezerwacie są reprezentowane przez kilka gatunków żab. Wody jeziora zamieszkują ryby: płoć, szczupak, leszcz, okoń i inne. Żyją tu też różne gatunki ślimaków, małży i pijawek.
Zwiedzając rezerwat pamiętajmy iż obowiązuje tu między innymi zakaz wędkowania, kąpieli, palenia ognisk, zbierania roślin i ich owoców.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl