Dodano: 0 0000
Rezerwat leśny o powierzchni całkowitej 134,67 ha, którego celem ochrony jest zachowanie fragmentu doskonale wykształconego zboczowego lasu lipowo-klonowego z udziałem w drzewostanie jawora, wiązu górskiego, jesiona wyniosłego, klonu zwyczajnego i graba. Runo wyróżnia się dużym udziałem kokoryczy pustej, wątłej i pełnej, obok których występuje rzadka złoć mała, łuskiewnik różowy, niezapominajka leśna i innne.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl