Dodano: 0 0000
Rezerwat florystyczny o pow. 11,34 ha w GLPK. Utworzony w 1963 r. dla ochrony stanowiska rzadkiej w tej części Polski subatlantyckiej rośliny szuwarowej - kłoci wiechowatej i innych roślin torfowiskowych. Kłoć rośnie przy brzegach jeziora Czarny Bryńsk. W skład rezerwatu, poza jeziorem, wchodzi pas szuwarów i zabagnień. Projektuje się powiększenie rezerwatu o 16,81 ha (tereny leśne i torfowiskowe).

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl