Dodano: 0 0000
Rezerwat krajobrazowy o pow. 66, 74 ha w GLPK. Położony jest w obrębie pagórkowatej wysoczyzny morenowej w sąsiedztwie jez. Piaseczno. Celem ochrony będzie zachowanie fragmentu naturalnego krajobrazu leśno - torfowiskowo - wodnego. Największą powierzchnię obiektu zajmują wielopostaciowe lasy. W zagłębieniu terenowym występuje niewielkie jezioro Zdręczno z naturalnie wykształconym wokół niego torfowiskiem przejściowym.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl