Dodano: 0 0000
Rezerwat krajobrazowo - torfowiskowy o pow. 28,83 ha w GLPK. Obejmuje dystroficzne jezioro Piaseczenko (5,21 ha) położone na obszarze pagórkowatej wysoczyzny morenowej wraz z otaczającym kompleksem naturalnego torfowiska przejściowego oraz różnowiekowymi lasami grądowymi. W obiekcie wyróżniono 19 zbiorowisk roślinnych, w tym 14 nieleśnych oraz 5 leśnych i zaroślowych. Na uwagę zasługuje też bogata awifauna.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl