Dodano: 0 0000
Rezerwat leśny o pow. 101,31 ha w GLPK. Obiekt usytuowany w pagórkowatym krajobrazie morenowym. Rozmieszczenie zbiorowisk leśnych występuje w ścisłej zależności od ukształtowania terenu. Strome zbocza porasta bór świeży. Najniższe partie terenu zajmuje żyzna postać ciepłolubnego grądu miodownikowego. Najbardziej zabagniony fragment terenu zajmuje mozaikowy układ zbiorowisk mszarno-turzycowych.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl