Dodano: 19 lutego 2012
Rezerwat torfowiskowy Uroczysko Piotrowice utworzono w 1998 (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1102). zajmuje powierzchnię 49 ha, na której chronione są cenne torfowiska przejściowe ze stanowiskami bażyny czarnej. Chroniony jest także fragment lasu i szuwary częściowo przylegające do torfowisk.
Rezerwat znajduje się przy zachodnim brzegu jeziora Trupel.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl