Dodano: 0 0000
Projektowany rezerwat torfowiskowo-leśny położony jest na terenie Nadleśnictwa Lidzbark, obrębu Kostkowo i leśnictwa Olszewo. Pod względem administracyjnym należy do wsi Koszelewki. Projekt rezerwatu dotyczy powierzchni 139,61 ha.
Proponowany rezerwat obejmuje zachodnią część rozległego kompleksu zmeliorowanych i częściowo wyeksploatowanych torfowisk niskich oraz przylegający kompleks borów, określany jako uroczysko "Ząbek". Rezerwat ma chronić zarówno półnaturalne zbiorowiska leśne, zaroślowe, łąkowe i ziołoroślowe, jak i stanowiska reliktowych i rzadkich gatunków roślin oraz interesującą awifaunę.
Na szczególną uwagę zasługują reliktowe gatunki roślin - brzoza niska, wielosił błękitny i fiołek torfowy, związane z kompleksem odwodnionych torfowisk. Dwa pierwsze są ponadto objęte ochroną ścisłą. Stanowiska swoje zachowują w częściowo podmokłych zaroślach łozowych i młodych lasach brzozowych, w bujnych zbiorowiskach ziołoroślowych (zarośniętych łąkach) oraz na skarpach i obrzeżach rowów melioracyjnych. Brzoza niska i fiołek torfowy wykazują wyraźne tendencje do zanikania, natomiast wielosił błękitny jest nawet gatunkiem zwiększającym swoje zasoby populacyjne. Kilkuletnie badania potwierdziły rozprzestrzenianie się wielosiła wzdłuż rowów melioracyjnych, zarówno w granicach projektowanego rezerwatu, jak i poza nim, tj. na terenie proponowanego użytku ekologicznego "Koszelewki".
W kompleksie borów sosnowych i mieszanych (uroczysko "Ząbek") zwraca uwagę wyjątkowo obfite występowanie trzech gatunków widłaka: goździstego, jałowcowatego i spłaszczonego, a także kruszyny pospoltej. Nielicznie natomiast rośnie chroniony pomocnik baldaszkowy.
W granicach proponowanego rezerwatu swoje miejsca lęgowe ma wiele gatunków ptaków. Awifauna omawianego obiektu jest bardzo interesująca, co wynika z obecności różnych typów środowisk. Liczy ona 78 taksonów, w tym 74 uznano za lęgowe. Na szczególną uwagę zasługuje tu orlik krzykliwy, gnieżdżący się w pobliskich lasach. Warto także wymienić słonkę, dudka i dziwonię.
Godne uwagi jest występowanie tutaj smużki - rzadkiego w tym regionie gatunku, odnalezionego niedawno na łąkach koło Koszelewek (por. rozdz. III.4)

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl