Dodano: 0 0000
Projektowany rezerwat o powierzchni 108 ha dla ochrony lasów grądowych z dużym udziałem lipy drobnolistnej, grabu i dużą liczbą pomnikowych dębów szypułkowatych oraz bogatych runem; na uwagę zasługuje miodownik melisowaty, kokoryczka okółkowa, fiołek przedziwny, żywiec cebulkowy, a także fragment buczyny pomorskiej. Interesujące gatunki ornitologiczne występujące na tym terenie to: orlik krzykliwy, krogulec, gołąb siniak, dzięcioł średni, muchołówka, jarząbek.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl