Dodano: 5 grudnia 2005
Do Źródlisk nad jeziorem Ardung” przylegają źródliska ciągnące się na północ do Leśniczówki Leszno. Obszar ten leży na terenie dwóch gmin: Purdy i Barczewa o łącznej powierzchni 28 ha. Występują tu takie gatunki roślin, jak: pełnik europejski (Trollius europaeus), wielosił błękitny (Polemonium coeruleum), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezerum), listera jajowata (Listera Opata), storczyk krwisty (Dactylorhiza incarnata), storczyk szerokolistny (Dactylorhiza majalis), rutewka pojedyncza (Thalictrum simplex), przetacznik długolistny (Veronica longifolia), bniec czerwony (Melandrium rubrum), krwawnik kichawiec (Achillea ptarmica), mech (Spagnum fimbriatum). W większych powierzchniach porasta tu oles źródliskowy, świerczyna na torfie, oles bagienny, źródliskowe turzycowiska, szuwar trzcinowy.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl