Dodano: 0 0000
R ornitologiczny o powierzchni 12,5 ha.
Rezerwat położony jest około 3 km na wschód od jeziora Łuknajno. Został utworzony w celu ochrony skupiska czapli siwej gnieżdżącej się w koronach starego drzewostanu sosnowego.
W 1979 roku czaple przeniosły się na pobliskie trzcinowisko przy Śniadrwach, a następnie na śródpolne zadrzewienie pobliskiego byłego PGR-u. W późniejszych latach część czapli powróciła do rezerwatu. Okresowo gnieździ się tutaj orzeł bielik, którego gniazdo znajduje się na jednej z sosen.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl