Dodano: 0 0000
"Czaplak" - ochroną objęte są wyspa Czaplak i tereny przyległe na brzegu Jezioraka, o łącznej powierzchni 95,15 ha. Celem ochrony jest zachowanie unikalnych na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego zbiorowisk roślinnych typu borealnego, które stanowią zarośla wierzby rokity oraz las łęgowy z olszą szarą. Niskie zarośla wierzby rokity stanowią bardzo rzadkie zbiorowisko na terenie Parku i występują tylko marginalnie we wschodniej części rezerwatu "Jezioro Gaudy", najpełniej zaś jest wykształcone na torfowisku przejściowym w rejonie Czaplaka. Drugie cenne zbiorowisko, łęg borealny (Alnetum boreale), jest jedynym stanowiskiem na terenie Parku. Drzewostan tego zespołu budują głównie olsza szara i olsza czarna z domieszką wierzby uszatej i wierzby szarej. W runie, o bogatym składzie gatunkowym, na uwagę zasługują: malina właściwa, niecierpek pospolity, świerząbek korzenny, czyściec leśny, jasnota plamista, bniec czerwony, kuklik pospolity, gwiazdnica gajowa oraz szereg gatunków rdestu, przytulii i innych. Na samej wyspie Czaplak występuje rzadko reprezentowane na terenie Parku zbiorowisko boru chrobotkowego. W rejonie półwyspu i wyspy Czaplak stwierdzono występowanie wielu rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt m.in.: żurawia, bączka, strumieniówki, podróżniczka, wodnika czy kropiatki.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl