Dodano: 0 0000
Rezerwat leśny o pow. 70,99 ha w GLPK. Przedmiotem ochrony będzie odcinek rzeki Brynicy z przyległymi wielogatunkowymi drzewostanami liściastymi z bukiem na krańcowym stanowisku. Projektowany obiekt obejmuje przełomowy odcinek rzeki Brynicy z bardzo wysokimi, stromymi, często urwistymi się fitocenozy naturalnego lasu klonowo-lipowego (tzw. grąd zboczowy). Na wysoczyźnie w lasach grądowych rośnie słynny w regionie "Dąb Rzeczypospolitej" (zwany również Dębem Jagiełły) o obwodzie w pierśnicy 596 cm, wysokości 32 m i wieku około 400 lat. W obniżeniach terenowych rozwinęły się lasy łęgowe, a na siedliskach mokrych olsy.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl