Dodano: 1 grudnia 2007
Ten rezerwat krajobrazowy utworzony został w 1976 roku, w celu ochrony jeziora Dobskiego, wraz ze znajdującymi się na nim wyspami. Obiekt objęty jest ochroną rezerwatową na powierzchni 1833,2 ha. Znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu województwa warmińsko-mazurskiego i należy do sieci Natura 2000.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl