Dodano: 0 0000
Rezerwat ornitologiczny o powierzchni 710 ha utworzony w celu ochrony jednej z najliczniejszych w Europie i największej w Polsce kolonii łabędzia niemego (Cygnus olor) liczącej około 2500 osobników (tylko 20 par wywodzi młode), należące do najpiękniejszych, a zarazem dość rzadkich przedstawicieli rodziny fauny ptaków oraz innych ptaków wodnych i błotnych jak łyski, kormorana, żurawia, mewy śmieszki.

Odbywają tu lęgi kaczka hełmiatka, gatunek występujący głównie w rejonie Morza Azowskiego i Kaspijskiego. W rezerwacie tym odbywa rozród lub przebywa poza sezonem lęgowym około 175 gatunków ptaków i około 30 gatunków ssaków.

W 1977 roku decyzją Biura Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej programu "Człowiek i Biosfera" (MaB) pod egidą UNESCO, jezioro Łuknajno zostało uznane za składnik międzynarodowej sieci rezerwatów biosfery. W 1978 roku wpisano Łuknajno na listę międzynarodowych rezerwatów Konwencji RAMSAR, chroniącej obszary ptaków wodnych.

Jezioro należy do sieci Natura 2000.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl