Dodano: 0 0000
Rezerwat krojobrazowo-ornitologiczny o powierzchni 373,3 ha.

Rezerwat chroni rozległe i płytkie zarastające jezioro, stanowiące właściwie odnogę jeziora Śniardwy, wraz z wyspą i lasami. Rezerwat ten stanowi miejsce lęgowe wiele gatunków ptaków wodnych i błotnych oraz miejsce gniazdowania rzadkich ptaków drapieżnych. Są wśród nich: łabędź niemy, czapla siwa, kokoszka wodna, łyska, kaczka krzyżówka, perkoz dwuczuby, bielik, kania czarna i ruda.

Jest to jezioro eutroficzne z dobrze wykształconą i zachowaną roślinnością wodną, której głównym składnikiem jest trzcina pospolita. Jej skupiska wnikają daleko w obręb powierzchni wodnej. Jezioro otaczają skupiska roślinności turzycowej, zarośli wierzbowych, a miejscami lasów olszowych.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl