Dodano: 0 0000
Projektowany rezerwat o powierzchni 1 567,5 ha dla ochrony głębokiego, mezotroficznego jeziora o dużej głębokości (51 m), zasobnego w rybę łososiowatą - sielawę. W jeziorze tym występuje rzadki reliktowy skorupiak Pallasea quadrispinosa. Jezioro razem z otaczającymi je lasami tworzy wyjątkowo piękną krajobrazową scenerię , zwłaszcza w czasie zachodów słońca. Spotykamy tu rzadkie gatunki ornitofauny takie jak: bielik, puchacz, kania ruda, oraz żerujące tu czaple siwe.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl