Dodano: 0 0000
W 1972 roku zarządzeniem Ministra Przemysłu Drzewnego obszar lasu o powierzchni 8,15 ha uznano za rezerwat przyrody. Został on utworzony w celu zachowania fragmentu starego lasu bukowego z pojedynczymi, starymi dębami.

Rezerwat znajduje się na południowy wschód od zabytkowego zespołu pałacowego w Kadynach oraz na północny zachód od zespołu poklasztornego z odbudowanym kościołem OO Franciszkanów. Stanowią one dodatkową atrakcję dla zwiedzających rezerwat.

Piękny, stary drzewostan bukowy występujący w rezerwacie liczy 200 i więcej lat. W jego sąsiedztwie rosną równie sędziwe dęby. Okazałym drzewom towarzyszą rzadkie i ciekawe rośliny chronione: konwalia majowa, marzanka wonna, kalina koralowa (gatunki objęte ochroną częściową), barwinek pospolity, bluszcz pospolity, gnieźnik leśny, kruszczyk siny i lilia złotogłów (objęte ochroną ścisłą). Spośród wymienionych tutaj gatunków lilia złotogłów zaliczana jest do gatunków zagrożonych wyginięciem, a kruszczyk siny - do gatunków ginących.

Wśród innych gatunków roślin, o których należałoby w tym miejscu wspomnieć są: czernieć gronkowy (narażony na wymarcie), kokorycz pełna i przetacznik górski - gatunki charakterystyczne dla Wysoczyzny Elbląskiej. W przyszłości rezerwaty "Kadyński Las" i "Buki Wysoczyzny Elbląskiej" zostaną włączone w obszar projektowanego rezerwatu leśno - krajobrazowego "Góry Kadyńskie".
Autor: Jolanta Marcinkowska

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne