Dodano: 18 czerwca 2006
Rezerwat ornitologiczny "Kąty Rybackie" istnieje od 1957 roku. Powołano go w celu ochrony miejsca lęgowego kormorana czarnego i czapli siwej. Rezerwat zajmuje powierzchnie około 103 ha i jest to największa kolonia kormorana czarnego w naszym kraju. Oba gatunki ptaków zakładają gniazda w koronach drzew – w tym miejscu są to wiekowe sosny. Na przełomie 2004/2005 roku doliczono się ponad 11 tys. gniazd kormorana i prawie 1 tys. gniazd czapli.
W diecie występujących tu kormoranów znalazły się takie gatunki ryb jak: jazgarz, płoć, węgorzyca, okoń, sandacz. Szacuje się, że ptak ten dziennie zjada około 0,5 kg różnych gatunków ryb.
Widok koloni robi ogromne wrażenie. Stojąc przy tablicy informacyjnej widnieje przez nami krajobraz „spalonego” lasu sosnowego ogromnym ładunkiem azotu, który pozostawiają wraz z odchodami gniazdujące tu ptaki. Większość zajętych przez kolonię drzew to ponad 100-letnie sosny.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl