Dodano: 12 sierpnia 2007
Wieloletnia roślina o poziomym kłączu. Liście: osadzone na łodydze skrętolegle, ogonkowe z przylistkami u nasady; blaszka liściowa owłosiona na spodzie wzdłuż nerwów i ogruczolona na całej powierzchni, z wierzchu naga lub z pojedynczymi włoskami, nieparzystopierzasto sieczna. Łodyga: zazwyczaj rozgałęziona, pokryta gruczołkami i odstająco owłosiona. Kwiaty: jasnożółte, zebrane w długi kłosokształtny kwiatostan typu grono, pięciokrotne o okwiecie zróżnicowanym na kielich i koronę; pręcików od 10 do 20; 2 słupki otoczone owłosionym i lekko ogruczolonym dnem kwiatowym (hypancjum) z licznymi kolcami na górze. Okres kwitnienia: od czerwca do sierpnia. Owoc: w postaci ukrytej wewnątrz hypancjum niełupki.
systematyka
 • Klasa: Magnoliopsida (=Dicotyledones) - dwuliścienne
 • Podklasa: Rosidae - różowe
 • Nadrząd: Rosanae - różopodobne
 • Rząd: Rosales - różowce
 • Rodzina: Rosaceae - różowate
Przynależność fitosocjologiczna:
Klasa Querco-Fagetea.
wygląd Wieloletnia roślina o poziomym kłączu. Liście: osadzone na łodydze skrętolegle, ogonkowe z przylistkami u nasady; blaszka liściowa owłosiona na spodzie wzdłuż nerwów i ogruczolona na całej powierzchni, z wierzchu naga lub z pojedynczymi włoskami, nieparzystopierzasto sieczna. Łodyga: zazwyczaj rozgałęziona, pokryta gruczołkami i odstająco owłosiona. Kwiaty: jasnożółte, zebrane w długi kłosokształtny kwiatostan typu grono, pięciokrotne o okwiecie zróżnicowanym na kielich i koronę; pręcików od 10 do 20; 2 słupki otoczone owłosionym i lekko ogruczolonym dnem kwiatowym (hypancjum) z licznymi kolcami na górze. Okres kwitnienia: od czerwca do sierpnia. Owoc: w postaci ukrytej wewnątrz hypancjum niełupki.
wymiary Pędy osiągają wysokość 50-150 cm.
występowanie W Polsce gatunek jest dość rzadki, jego występowanie ograniczone jest jedynie do północno-wschodniej części kraju, gdzie występuje na rozproszonych stanowiskach. Poza tym obszarem występuje na izolowanym stanowisku koło Elbląga. W ostatnich latach stwierdzono obecność rzepika szczeciniastego na stanowiskach synantropijnych w części południowo-wschodniej kraju. Gatunek związany głównie z siedliskami grądowymi, występuje w lasach liściastych, zaroślach oraz borach mieszanych.
ochrona Gatunek pod ścisłą ochroną gatunkową od roku 2004, objęty Dyrektywą Siedliskową.
Obecnie nie wydaje się być zagrożony. Chroniony głównie ze względu na nieliczne stanowiska znajdujące się na granicy zasięgu.
uwagi Owoce są rozsiewane przez zwierzęta, przyczepiają się do sierści zwierząt dzięki kolczastym wyrostkom na hypancjum (epizoochorycznie). Rzepik szczeciniasty krzyżuje się z innymi gatunkami, rzepikiem pospolitym i wonnym.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl