Dodano: 29 stycznia 2008
Liście: Wynurzone są zielone, elipsoidalne, lancetowate i wydłużone o ogonkach długości do 35 cm i blaszce liściowej do 20 cm. Podwodne w postaci taśm osiągają długość 80 cm.
Łodyga: Długa i wąska, zanurzona. Część w postaci zgrubiałego kłącza.
Kwiaty: Zebrane w kwiatostan typu wiecha. Kwiat zróżnicowany na 3 działki kielicha i 3 białe płatki korony długości około 9 mm. Słupkowie jest liczne, natomiast pręcików jest 6.
Okres kwitnienia: Od czerwca do września.
Owoc: Kilkumilimetrowej długości orzeszki tworzące owoc zbiorowy.
systematyka
 • Klasa: Liliopsida=Monocotyledones - jednoliścienne
 • Podklasa: Alismatidae - żabieńcowe
 • Nadrząd: Alismatanae - żabieńcopodobne
 • Rząd: Alismatales - żabieńcowce
 • Rodzina: Ranunculaceae - jaskrowate

Przynależność fitosocjologiczna:
Związek: Eleocharito-Sagittarion
wygląd Liście: Wynurzone są zielone, elipsoidalne, lancetowate i wydłużone o ogonkach długości do 35 cm i blaszce liściowej do 20 cm. Podwodne w postaci taśm osiągają długość 80 cm.
Łodyga: Długa i wąska, zanurzona. Część w postaci zgrubiałego kłącza.
Kwiaty: Zebrane w kwiatostan typu wiecha. Kwiat zróżnicowany na 3 działki kielicha i 3 białe płatki korony długości około 9 mm. Słupkowie jest liczne, natomiast pręcików jest 6.
Okres kwitnienia: Od czerwca do września.
Owoc: Kilkumilimetrowej długości orzeszki tworzące owoc zbiorowy.
wymiary Roślina osiąga wysokość od kilkudziesięciu cm do 1 m.
występowanie Preferuje strefę litoralną eutroficznych zbiorników wodnych do głębokości około 0,5 m. Występuje także w rowach, kanałach i wolno płynących ciekach na podłożu mulistym i piaszczysto-mulistym.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl