Dodano: 0 0000
Zimozielone pnącze, płożące się po ziemi lub wspinające po podporach za pomocą korzeni przybyszowych. Liście dwupostaciowe, 3-5 klapowe na pędach płonnych, całobrzegie, jajowate lub rombowe na pędach kwiatonośnych. Kwiaty o słabym zapachu, niepozorne, zielonkawożółte lub zielonkawobrunatne, zebrane w kuliste baldachy. Okres kwitnienia zakwita na miejscach nasłonecznionych dość późno, od końca sierpnia do października, zapylane przez błonkówki, muchówki, motyle i chrząszcze. Owoce typu pestkowiec, czarnej barwy, dojrzewają wiosną następnego roku.
systematyka
  • Klasa: Magnoliopsida (=Dicotyledones) - dwuliścienne
  • Podklasa: Rosidae - różowe
  • Rząd: Araliales - araliowce
  • Rodzina: Araliaceae - araliowate
przynależność fitosocjologiczna:
Rząd: Fagetalia
wygląd Zimozielone pnącze, płożące się po ziemi lub wspinające po podporach za pomocą korzeni przybyszowych. Liście dwupostaciowe, 3-5 klapowe na pędach płonnych, całobrzegie, jajowate lub rombowe na pędach kwiatonośnych. Kwiaty o słabym zapachu, niepozorne, zielonkawożółte lub zielonkawobrunatne, zebrane w kuliste baldachy. Okres kwitnienia zakwita na miejscach nasłonecznionych dość późno, od końca sierpnia do października, zapylane przez błonkówki, muchówki, motyle i chrząszcze. Owoce typu pestkowiec, czarnej barwy, dojrzewają wiosną następnego roku.
wymiary Osiąga wysokość do 20 m.
występowanie Gatunek szeroko rozprzestrzeniony na niżu i w niższych położeniach górskich na obszarze całego kraju, często uprawiany w parkach, na cmentarzach i ogrodach, dziczejący; osobniki kwitnące rzadko spotykane na stanowiskach naturalnych, głównie w północno-zachodniej części kraju; bluszcz spotykany jest w różnych typach zbiorowisk lasów liściastych w postaci dużych płatów, rzadko rośnie w borach mieszanych.
ochrona Gatunek objęty ochroną częściową. Głównym zagrożeniem jest wycinanie drzew, po których wspina się pnącze i niszczenie runa podczas prac leśnych.
uwagi W sprzyjających warunkach niektóre osobniki dożywają 400 lat.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
"Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej UE. Za treść tego dokumentu odpowiada autor opracowania, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska UE"

piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl