Dodano: 2 czerwca 2011
Roślina wieloletnia (bylina) z grubym kłączem, cała srebrzyście owłosiona .
Łodyga: pojedyncza, nierozgałęziona, wyprostowana zakończona pojedynczym kwiatem.
Liście: łodygowe występują w liczbie 3, są siedzące, zrośnięte w okółek u podstawy szypuły kwiatowej. Blaszki tych liści są silnie podzielone na liczne równowąskie odcinki. Liście odzimkowe zebrane są po 5-12 w przyziemną rozetę. Ogonki tych liści są długie, u nasady pochwowato rozszerzone. Blaszki liściowe są w zarysie okrągławe, dłoniasto trójsieczne, o odcinkach 2-3 dzielnych i łatkach równowąsko lancetowatych.
Kwiaty: wyrastają pojedynczo, są duże, wzniesione, początkowo dzwonkowate, później szeroko się rozwierają (stają się talerzowate). Okwiat jest pojedynczy, składa się z 6 niebieskich do fioletowych działek (znacznie dłuższych niż liczne pręciki i słupki), które od zewnątrz są gęsto srebrzyście owłosione.
Okres kwitnienia: od marca do maja.
Owoce: liczne jednonasienne niełupki zaopatrzone w aparat lotny powstający z silnie wydłużonej i owłosionej szyjki słupka.
systematyka
 • Klasa Magnoliopsida (=Dicotyledones) - dwuliścienne
 • Podklasa Ranunculidae - jaskrowe
 • Nadrząd Ranunculanae - jaskropodobne
 • Rząd Ranunculales - jaskrowce
 • Rodzina Ranunculaceae - jaskrowate
Przynależność fitosocjologiczna: Gatunek charakterystyczny dla zespołu Peucedano-Pinetum.
wygląd Roślina wieloletnia (bylina) z grubym kłączem, cała srebrzyście owłosiona .
Łodyga: pojedyncza, nierozgałęziona, wyprostowana zakończona pojedynczym kwiatem.
Liście: łodygowe występują w liczbie 3, są siedzące, zrośnięte w okółek u podstawy szypuły kwiatowej. Blaszki tych liści są silnie podzielone na liczne równowąskie odcinki. Liście odzimkowe zebrane są po 5-12 w przyziemną rozetę. Ogonki tych liści są długie, u nasady pochwowato rozszerzone. Blaszki liściowe są w zarysie okrągławe, dłoniasto trójsieczne, o odcinkach 2-3 dzielnych i łatkach równowąsko lancetowatych.
Kwiaty: wyrastają pojedynczo, są duże, wzniesione, początkowo dzwonkowate, później szeroko się rozwierają (stają się talerzowate). Okwiat jest pojedynczy, składa się z 6 niebieskich do fioletowych działek (znacznie dłuższych niż liczne pręciki i słupki), które od zewnątrz są gęsto srebrzyście owłosione.
Okres kwitnienia: od marca do maja.
Owoce: liczne jednonasienne niełupki zaopatrzone w aparat lotny powstający z silnie wydłużonej i owłosionej szyjki słupka.
wymiary Przeciętna wysokość tej rośliny wynosi 7-20 cm, zaś okazów owocujących do 40 cm; ogonki liściowe liści odzimkowych o długości 8-12 cm; kwiaty o średnicy 3-6 cm.
występowanie W Polsce ponad 80% stanowisk znajduje się w granicach województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego. W województwach: mazowieckim, świętokrzyskim i lubelskim występuje stosunkowo rzadko.
Składnik muraw kserotermicznych, muraw na piaskach i borów sosnowych. Rośnie w miejscach otwartych lub słabo ocienionych, na glebach bielicowych o odczynie kwaśnym.
rozmnażanie W warunkach naturalnych rozmnaża się wyłącznie generatywnie przez nasiona.
W warunkach ogrodowych można ją również rozmnażać wegetatywnie przez podział rozkrzewionych kęp.
ochrona Roślina objęta w Polsce ścisłą ochroną gatunkową.
Kategorie zagrożenia gatunku:
•Kategoria zagrożenia w Polsce wg Czerwonej listy roślin i grzybów Polski: E(wymierający).
•Kategoria zagrożenia w Polsce wg Polskiej Czerwonej Księgi Roślin: LR (niskiego ryzyka).
•Objęta jest również Konwencją Genewską i Dyrektywą Siedliskową.
Zagrożona jest przez zaorywanie muraw, zrywanie jej kwiatów i przesadzanie całych roślin do ogródków przydomowych.

uwagi Nazwa Anemone pochodzi od greckiego słowa anemon, które oznacza wiatr.

Hemikryptpfit – organami trwałymi u tej sasanki są: słabo rozgałęziony korzeń główny oraz wyrastające u jego nasady pędy zakończone przyziemnymi pąkami odnawiającymi. Z paków tych rozwijają się w pierwszej kolejności kwiaty; a dopiero pod koniec okresu kwitnienia wyrastają liście odzimkowe. Liście te zamierają jesienią, ale pozostają złączone z rośliną jeszcze przez długi okres, stanowiąc dodatkową ochronę pąków odnawiających. Rozkład martwych liści, zwłaszcza ich części nasadowych, jest bardzo powolny i może trwać do kilku lat.

Samozapylenie, choć możliwe, występuje u tego gatunku bardzo rzadko. Część owoców opada w pobliżu rośliny macierzystej, jednak większość rozsiewana jest przez wiatr.

ROŚLINA TRUJĄCA
Wytwarza trujący glikozyd ranunkulinę o piekącym smaku. W stanie świeżym sok sasanki działa drażniąco na błony śluzowe i skórę -powoduje podrażnienia skóry (wysypka, pęcherze). W stanie surowym trujący jest również dla zwierząt, ale po wysuszeniu traci własności trujące.

Wykorzystywana jako roślina ozdobna.
piśmiennictwo

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl