Dodano: 4 listopada 2004
Ciek łączy dwa jeziorka znajdujące się na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wypływa z jez. Wejsunek w północnej części a wpływa do jez. Warnołty w południowym końcu.
szerokość Około 3 - 6 m.
głębokość Śr. - 1 m.
źródła Jezioro Wejsunek.
dopływy Jedynie drobne rowy melioracyjne z okolicznych pól.
ujście Jezioro Warnołty.
dodatkowe informacje Ciek łączy dwa jeziorka znajdujące się na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wypływa z jez. Wejsunek w północnej części a wpływa do jez. Warnołty w południowym końcu.
budowle Brak.
park Mazurski Park Krajobrazowy.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl