Dodano: 4 listopada 2004
ujście Zalew Wiślany, a łaściwie Zatoka Elbląska będąca rezerwatem przyrody i południowo - wschodnią częścią Zalewu Wiślanego.
park Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl