Dodano: 6 kwietnia 2010
Rzeka na odcinku około 1,6 km płynie pod ziemią. Na powierzchnię wypływa poniżej jeziora Koniuszyn. Powołano tam Rezerwat Koniuszanka I w celu ochrony obszarów ze zjawiskiem sufozji. Odcinek przełomowy, o długości około 1,5 kilometra objęty został także ochroną rezerwatową (Rezerwat Koniuszanka II).
Brzegi są na pewnym odcinku podmokłe, porośnięte olsami i łęgami.
Początkowy bieg cieku nazywany jest Napiwodzką Strugą lub Kanałem Baranowskim. Koniuszanka uznawana jest za górny odcinek rzeki Omulew.
źródła Okolice Wietrzychowa i Napiwody.
dorzecze Omulew - Narew - Wisła.
ujście Jezioro Omulew.
dodatkowe informacje Rzeka na odcinku około 1,6 km płynie pod ziemią. Na powierzchnię wypływa poniżej jeziora Koniuszyn. Powołano tam Rezerwat Koniuszanka I w celu ochrony obszarów ze zjawiskiem sufozji. Odcinek przełomowy, o długości około 1,5 kilometra objęty został także ochroną rezerwatową (Rezerwat Koniuszanka II).
Brzegi są na pewnym odcinku podmokłe, porośnięte olsami i łęgami.
Początkowy bieg cieku nazywany jest Napiwodzką Strugą lub Kanałem Baranowskim. Koniuszanka uznawana jest za górny odcinek rzeki Omulew.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl