Dodano: 27 marca 2006
Płynie przez Pojezierze Ełckie i Nizinę Podlaską oraz kilka jezior: Czarne, Olecko Wielkie i Małe, Selment, Stackie.
Między Kleszczewem a Chałchami nazywana jest Czarną. Po wypłynięciu z Selmentu przyjmuje nazwę Małkiń, która wpada do jez. Stackiego (północnej odnogi jez. Rajgrodzkiego). Po wypłynięciu z jez. Rajgrodzkiego nosi nazwę Jegrznia.
Fauna i flora tej rzeki nie wyróżnia się spośród innych naszego regionu. Uwagę mogą przyciągnąć wyjątkowo licznie występujące niżej Olecka bekasy, które czasami nawet po kilka sztuk zrywają się sprzed kajaka. Lega nie jest wyjątkiem jeśli chodzi o obecność bobrów. Wiele wywróconych drzew leży w głównym nurcie, widoczne jasne zgryzy świadczą o obecności tych ssaków. Drzewostan otaczających koryto rzeki lasów to głównie wierzba, olcha, brzoza i sosna.
źródła Rzeka Lega ma źródła na północny wschód od wsi Szarejki, w południowo-zachodniej części Wzgórz Szeskich, na wysokości około 225 m.n.p.m.
dorzecze 1016 km2.
ujście Prawobrzeżny dopływ Biebrzy. Uchodzi do Biebrzy starym korytem rzeki Ełk (skierowanej do Biebrzy Kanałem Rudzkim) oraz Kanałem Woźnawiejskim - łączącym rzeki Ełk i Jegrznię. Kiedyś Lega była dopływem rzeki Ełk.
dodatkowe informacje Płynie przez Pojezierze Ełckie i Nizinę Podlaską oraz kilka jezior: Czarne, Olecko Wielkie i Małe, Selment, Stackie.
Między Kleszczewem a Chałchami nazywana jest Czarną. Po wypłynięciu z Selmentu przyjmuje nazwę Małkiń, która wpada do jez. Stackiego (północnej odnogi jez. Rajgrodzkiego). Po wypłynięciu z jez. Rajgrodzkiego nosi nazwę Jegrznia.
Fauna i flora tej rzeki nie wyróżnia się spośród innych naszego regionu. Uwagę mogą przyciągnąć wyjątkowo licznie występujące niżej Olecka bekasy, które czasami nawet po kilka sztuk zrywają się sprzed kajaka. Lega nie jest wyjątkiem jeśli chodzi o obecność bobrów. Wiele wywróconych drzew leży w głównym nurcie, widoczne jasne zgryzy świadczą o obecności tych ssaków. Drzewostan otaczających koryto rzeki lasów to głównie wierzba, olcha, brzoza i sosna.
budowle
 • Olecko. 6 niewielkich progów piętrzących wodę.
 • Przed Skowronkami próg piętrzący.
 • Nowy Młyn. Mała elektrownia wodna, jaz i stary młyn.
 • Starosty. Mała elektrownia wodna i jaz.
 • Babki Gąseckie. Stary młyn i elektrownia wodna.
 • Sypitki. Most drewniany, jaz i elektrownia wodna.
piśmiennictwo
lokalizacja

Komentarze

Bigos aganow@wp.pl
30 grudnia 2008

Lega spłynięta tego lata z dziećmi , cztery uciążliwe przenioski , brak bindug , brak fajnych wyjść z wody, wiszące kable z prądem , lub drut kolczasty nad nurtem . W rzece gąbka słodkowodna rak w sierpniu miejscami z pzrerośniętsa roślinnością wodną, przepiękna woda , cisza i spokój , brak zwałek. Szkoda tylko że tubylcy nie widzą jej atrakcyjności i wolą krowy. Jegrznia od Rajgrodu do Biebrzy to inna rzeka , cicha i spokojna silnie meandrujaca. Z miejscami na nocleg.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl